Przedszkole niepubliczne miedziany krasnalek w legnicy


PRZEDSZKOLE W LEGNICY


PRZEDSZKOLE LEGNICA


STRONA WYMAGA WŁĄCZONEJ WTYCZKI FLASH!!!!!!!!!

KONTAKT:
DANE KONTAKTOWE
PRZEDSZKOLE LEGNICA (59-220 LEGNICA)
PLAC SŁOWIAŃSKI 1-4
535 028 674
502 235 970


Drogi Rodzicu!!!
W Przedszkolu Miedziany Krasnalek dziecko jest dla nas najważniejsze.
Dlatego tez wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom stworzyliśmy Przedszkole przyjazne dziecku - otwarte na oczekiwania dzieci i rodziców.
Przedszkole Miedziany Krasnalek zapewnia wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że poczuje się kochane,
akceptowane i szczęśliwe.
Dajemy dzieciom możliwość : ? samorealizacji ? pracy z innymi ? kreatywnego myślenia ? działania ? uczestniczenia w różnych ciekawych zajęciach Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację. Stoimy na straży praw dziecka /człowieka. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem. Jesteśmy przedszkolem, które rozwija osobowość, umiejętność i wiedzę każdego dziecka. Pracę dydaktyczno ? wychowawczą realizujemy we współpracy z rodzicami. A nasza kadra pedagogiczna przedszkola, systematycznie doskonali swoje umiejętności i aktualizuje wiedzę. Nowo utworzona baza przedszkola zapewnia optymalne warunki do rozwoju dziecka. Pamiętajmy, że najważniejszym etapem w rozwoju dziecka jest wiek przedszkolny. Dokonuje ono wtedy największych postępów rozwojowych, które warunkują jego przyszłe możliwości. Dlatego warto korzystać z usług profesjonalnych placówek dydaktycznych, do których należy również nasze Przedszkole Miedziany Krasnalek.

?Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości do ich maksymalnego rozwoju?.
(David Levis ?Jak wychować zdolne dziecko?)


Zajęcia ponadprogramowe
?Trening twórczej aktywności?

Przedszkole pełni obok rodziny, ważną rolę w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. Wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka wymaga jego własnej wielostronnej aktywności, zwłaszcza twórczej, dlatego ważnym jest zapewnienie dziecku takich warunków by mogło się w pełni rozwijać.

Przedszkole Legnica:

TRENING TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI polega na stwarzaniu warunków do rozwoju wszelkich predyspozycji dziecka, swobodnego uczenia się, wyrażania swoich myśli, rozumienia siebie w kontekście otaczającego świata. Proces ten angażuje całą osobę wychowanka - nie tylko intelekt, ale i uczucia. Program zajęć rozwija potencjał, nadaje edukacji bardziej osobisty i uczuciowy charakter. Celem zajęć jest: ? Dokładne poznanie dziecka. Poprzez różnorodne formy pracy potrafimy określić jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. ? Pomoc dziecku w jego twórczym rozwoju, ćwicząc jego uwagę, spostrzegawczość, wzbogacając słownik, poszerzając i utrwalając wiadomości o otaczającym świecie, ? Podsycanie motywacji wewnętrznej, inspirowanie do dalszych poszukiwań. ? Wyposażenie w wiedzę, umiejętności i nawyki dążąc do indywidualności i "akceptacji siebie". ? Uczenie dzieci poprzez zabawą. Dbanie o klimat porozumienia dziecka z otoczeniem. By każda ich inwencja była wyrazem wolności, spontaniczności i radości. Niezbędnym warunkiem twórczej aktywności dziecka jest bogate i zróżnicowane zaplecze materialne. Względem tego formy pracy z dzieckiem opierają się na różnorodnych materiałach plastycznych, produktach, akcesoriach, pomocach dydaktycznych, instrumentach muzycznych, które umożliwią dziecku wybór narzędzi i innych przedmiotów do realizacji zadań. Dzięki szerokiej gamie proponowanych ćwiczeń dziecko ma możliwość eksperymentowania podczas wykonywania różnych sytuacji edukacyjnych. Pozwala to urozmaicić poznany wcześniej materiał, bawić się nim, aż do chwili wygaśnięcia fascynacji. Do twórczego myślenia trzeba dzieci zachęcić i przygotować. Służą temu specjalne ćwiczenia, które mają na celu zaktywizowanie dzieci i pobudzenie ich do specyficznego sposobu myślenia.

Trening twórczej aktywności przybliża dzieciom różne techniki plastyczne, zapoznaje z różnymi formami ruchu i rodzajami muzyki, ukazuje sposoby operowania słowem. Ćwiczenia, które pobudzą Twoje dziecko do twórczego myślenia ;
1. Ćwiczenia spostrzegawczości i pamięci Dotknij Nauczyciel zachęca dzieci, żeby rozejrzały się po sali lub innym miejscu, w którym prowadzimy zajęcia. Następnie prosi, aby swobodnie się poruszając, znalazły i dotknęły jak najwięcej przedmiotów mających określoną przez nas cechę (kolor, kształt) lub należących do jakiejś kategorii (przybory do pisania, zabawki, przedmioty itp).
Co się zmieniło?
Ćwiczenia polegające na zapamiętywaniu szczegółów. Dzieci mają dostrzec i nazwać zmiany w rozmaitych układach przedmiotów. Można je przeprowadzać, używając niewielkiej (zależnie od wieku dzieci) liczby zwykłych przedmiotów (naczynia, kredki, zabawki). Co widzimy na obrazku? Dobieramy obrazek o odpowiedniej dla dzieci liczbie szczegółów i prosimy, żeby nazwały jak najwięcej przedmiotów, które widzą. Starsze szukają na obrazku przedmiotów na określoną głoskę.

Czym się różnią te obrazki? Dzieci odszukują różnice pomiędzy dwoma obrazkami.

2. Zabawy słowne Snucie fantastycznych historii Metoda ta polega na kontynuowaniu przez kolejne dzieci opowiadania rozpoczętego przez dorosłego. Pozwalamy na roztaczanie jak najbardziej fantastycznych wizji, wymyślanie nierealnych sytuacji, zaskakujących rozwiązań.

Skojarzenia Szukanie podobieństw między dwoma zjawiskami, osobą a zjawiskiem itp. Prosimy dzieci, by uzupełniły wypowiedzi np. "mama jest jak?.., bo jest??( mama jest jak słońce, bo jest ciepła, mama jest jak ciastko, bo jest słodka itp.) inna forma ćwiczenia; Prosimy dziecko, aby przedstawiło pojęcia abstrakcyjne, np. miłość, złość, dobro, przyjaźń w formie wizualnej, ruchowej lub słownej - barwa, ruch, dźwięk, przedmiot, symbol rysunkowy.

Co by było gdyby? Zapominając o rządzących światem prawach i regułach fizycznych oraz logicznym myśleniu wymyślamy wraz z dziećmi zaskakujące odpowiedzi na pytania np. "co by było, gdyby wszyscy ludzie byli przeźroczyści?". Im więcej odpowiedzi i pomysłów - tym lepiej.

3. Zadania rysunkowe, plastyczne Kreatywne rysowanie. Metoda ta rozwija wyobraźnię dziecka. Polega ona na przekształceniu konturowego rysunku w coś zupełnie innego (np. krzesła w pojazd) lub w podobny przedmiot, ale nie istniejący w rzeczywistości (np. kontur samochodu w pojazd z przyszłości, z kosmosu, z krainy fantazji). W metodzie tej można tworzyć obrazy przez dorysowywanie elementów do barwnych plam, linii, figur geometrycznych. Przykładowe wersje dla młodszych dzieci: Trójkącik Nauczyciel rozdaje dzieciom karty z narysowanymi trójkątami (im więcej, tym zadanie trudniejsze, dlatego zaczynamy od kilku) i prosi: Każdy z trójkątów zamień na inny rysunek Malowanie do muzyki na zadany lub dowolny temat Przy dźwiękach muzyki (odmiennych fragmentach utworów) dzieci malują: - dwiema kredkami w jednej ręce ( każda w innym kolorze), - obiema rękami (w każdej kredka), - farbami - pędzlem, wacikiem, palcami, - kolorową kredą.

4. Ćwiczenia rozwijające ekspresję twórczą: - w sferze ruchowej, muzycznej, teatralnej Taniec części ciała Przy tanecznej muzyce dorosły prosi dzieci, żeby "tańczyły": tylko nosem, ustami, palcami, brzuchem, dłońmi, kolanami, językiem, łokciami, policzkami, na końcu całym ciałem. Jestem.. Zachęcamy dzieci do wyobrażenia sobie, że stają się kimś lub czymś innym ( np. jestem kroplą wody, śnieżynką, drzewem ). Dzieci wczuwając się w nową rolę odtwarzają ją ruchem lub opowiadają o tym, jak się czują i co przeżywają. Można zastosować w tej zabawie dłuższe opowiadanie dorosłego np. "Jak miś jechał na wycieczkę", a dziecko słuchając wyobraża sobie treść opowiadania z pozycji tytułowego misia.

Zajęcia odbywają się w atmosferze wzajemnej życzliwości, otwartości, akceptacji i uszanowaniu dziecięcej skłonności do tworzenia. Proponowane metody stymulowania aktywności twórczej polegają na podążaniu za dzieckiem przy jednoczesnym delikatnym kierowaniu i ukazywaniu mu ciekawych treści. ? Podstawą są jego chęci, chęci stworzenia czegoś dla siebie, dla swojej przyjemności. Stosując taką formę pracy jestem pewna, że stosowane techniki oraz jakość przekazywanych informacji dziecka nie znudzi. Sprawi, iż z czasem uświadomi ono sobie własne możliwości i rozwinie inne dotąd mu nieznane.

Propozycje zajęć: Gimnastyka korekcyjna Zajęcia sportowo - rekreacyjne Bajkoterapia Zajęcia edukacyjne w terenie i w centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa to zamiast zajęć turystyczno - krajoznawczych Przyroda Zajęcia w ?Kuchcikowie?, spotkania z Małym Kucharzem, które pozwolą dzieciom odkrywać tajniki kuchni i przyrządzać co nie co ?KONTAKT:
DANE KONTAKTOWE
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W LEGNICY (59-220 LEGNICA)
PLAC SŁOWIAŃSKI 1-4
535 028 674
502 235 970


STATUT PRZEDSZKOLA w Legnicy


Przedszkole Niepubliczne Miedziany Krasnalek

w Legnicy
Plac Słowiański 1-4

W Przedszkolu Niepublicznym ?Miedziany Krasnalek? "każda zabawa jest nauką, a każda nauka jest zabawą".

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Przedszkole ?Miedziany Krasnalek? zwane dalej ?Przedszkolem? jest Przedszkolem Niepublicznym.
2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Legnicy przy Placu Słowiańskim 1-4.
3. Organem założycielskim jest osoba fizyczna Krzysztof Buturla.
4. Organem spełniającym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
5. Nazwa przedszkola na pieczątkach używana jest w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Niepubliczne Miedziany Krasnalek
Plac Słowiański 1-4, 59-220 Legnica
telefon: 502-235-970, 663-521-581
NIP 695-146-47-36, REGON: 021908571


§ 2

Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

1. Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn. zmianami).
2. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 ).
3. Statut Przedszkola
§ 3
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy.
2. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 18 w dni robocze tj.
od poniedziałku do piątku.
3. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, święta oraz 24 grudnia.
4. Czas pracy Przedszkola może być zmieniony w zależności od potrzeb środowiska.
§ 4
1. Działalność Przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych (czesnego) za pobyt dziecka w Przedszkolu oraz dotacje gminne. Dopuszcza się możliwość dofinansowania Przedszkola przez osoby prywatne, firmy oraz inne źródła.
2. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
3.Przedszkole zapewnia 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek, (obiad w ramach cateringu).
4. W jednym z miesięcy wakacyjnych (lipiec lub sierpień) jeśli dziecko nie chodzi do Przedszkola 14 dni roboczych (liczonej ciągłej nieobecności lub
dłużej) to czesne wynosi 70%. W pozostałych przypadkach czesne będzie liczone jak w pozostałych miesiącach.
5. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierana jest z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca. Opłatę można dokonać osobiście w placówce Przedszkola lub przelewem na poniższy nr rachunku bankowego z dopiskiem wpisowe lub czesne. ????????????????????????????????????????????.
6. Przy zapisywaniu dziecka do Przedszkola obowiązuje wpisowe, które nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Przedszkolu.

§ 5
1. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej Dz. U. Nr 89 z dnia 23
grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
2. Dzieci w ramach opłaty stałej uczestniczą w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej, korekcyjnej, zajęciach plastycznych, zajęciach specjalistycznych,
zajęciach w ?Kubie Małego Europejczyka, zajęciach ?Mały Odkrywca?, ?Mały Kucharz?, a także licznych atrakcjach ustalonych według harmonogramu: wycieczki
koncerty muzyczne, teatr, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości okolicznościowe.
3. Dzieci w ramach opłaty dodatkowej uczestniczą w zajęciach z j. angielskiego, j. niemieckiego, rytmiki, warsztatów plastycznych, tanecznych, w nauce gry na instrumentach muzycznych oraz w nauce pływania na basenie i wycieczkach wyjazdowych .
4. Czas trwania zajęć w Przedszkolu dostosowany jest do możliwości rozwojowych dziecka.
5. Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalone są przez Dyrektora.
6. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 6
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
- każda grupa wiekowa jest powierzona jednej nauczycielce i pomocy nauczyciela,
- w grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela, która wspiera w sprawowaniu opieki,
- podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do
potrzeb i możliwości dzieci,
- w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycieli oraz dodatkowo na każde 10 dzieci ? jedna osoba dorosła,
- nauczyciele-specjaliści prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci podczas ich trwania
2. Każda wycieczka poza teren Przedszkola jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola.
3. Najpóźniej na dzień wcześniej przed wycieczką Rodzice / Opiekunowie dzieci są o niej powiadamiani i wyrażają swoją zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce na piśmie.
4. Dopuszczalna jest jednorazowa, ważna do odwołania, zgoda Rodzica/Opiekuna na wyjścia dziecka na spacery w pobliżu Przedszkola.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Przedszkola
§ 7
1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN, poprzez:
a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
b) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola,
c) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.
d) stwarzanie rodzicom warunków partnerskiej współpracy i wspieranie ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
3. Wynikające z powyższych celów zadania, Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) wychowanie przez zabawę - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku,
c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
d) wychowanie przez zabawę - wspieranie dzieci w rozwoju intelektualnym, oraz w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego
otoczenia,
e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
f) wychowanie przez sztukę ? dziecko widzem i aktorem,
g) wychowanie przez sztukę ? muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
h) wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne,
i) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
j) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
k) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
l) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
m) kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania,
n) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 8
1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Programu Wychowania Przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17).
3. Szczegółowe zadania i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej w poszczególnych grupach przedszkolnych.

§ 9
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym,
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.,
d) współpracuje ze specjalistami (logopeda, psycholog dziecięcy, pedagog) zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc rodzicom.

§ 10
1. Dyrektor powierza każdą grupę opiece jednego nauczyciela prowadzącego oraz pomocy nauczyciela
2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swoją grupę przez
wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.

ROZDZIAŁ III
Organy Przedszkola

§ 11
1. Organami Przedszkola są:
*Właściciel Przedszkola
*Dyrektor
*Zastępca Dyrektora
* Rada Pedagogiczna

§ 12
1. Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w
Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
2. Zadania Dyrektora i jego Zastępcy są następujące:
a) organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi Przedszkola;
b) dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
c)reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz;
d) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,
e) współpraca z rodzicami,
f) kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola w
porozumieniu z Właścicielem,
g) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka z Przedszkola w czasie roku szkolnego w porozumieniu z Właścicielem,
h) zapewnia pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i p.poż,
i) przydzielanie nagród lub kar porządkowych pracownikom,
j) zawieranie z rodzicami umów o świadczeniu usług pedagogiczno? wychowawczych,
k) zbieranie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy ustalonych w odrębnych przepisach,
l) prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności Przedszkola.

§ 13
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu
2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem
3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych spotkaniach zgodnie z harmonogramem
4. Zadania Rady Pedagogicznej to:
a)ustalanie pod względem merytorycznym roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola;
b)podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzanych innowacji;
c)ustalenie organizacji w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 liczby jej członków
6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje
dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
7. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor lub jego Zastępca.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola

§ 14
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb,
zainteresowań i uzdolnień.
2. Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
3. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz właściwe zachowanie proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci, zapewniający dzieciom pobyt na powietrzu (w miarę sprzyjających warunków pogodowych)
4. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego wyposażonego w atestowane urządzenia do zabawy na świeżym powietrzu.
5. Przedszkole zapewnia trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek.
6. Rodzice zobowiązani są do dokonywania opłat za Przedszkole do dnia 5 ? go danego miesiąca ?z góry?;
7. Opłaty dokonują rodzice przelewem [pocztowym, bankowym lub internetowym] na konto bankowe Przedszkola;
8. Wysokość opłaty za Przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom 1 ? go dnia roboczego danego miesiąca;
9. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie dowodu wpłaty do Przedszkola do 10 dnia każdego miesiąca.
10. Dzieci nie korzystające z wyżywienia w Przedszkolu mają możliwość spożycia drugiego śniadania /przygotowanego przez rodzica /według zasad ustalonych
przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami;
11. Z wyżywienia w Przedszkolu mogą korzystać pracownicy Przedszkola jedynie za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych przez dyrektora.
12. Jeżeli w sezonie wakacyjnym (lipiec - sierpień) wystąpi zmniejszenie frekwencji, to Przedszkole zastrzega sobie prawo łączenia grup. W takim przypadku w okresie wakacyjnym, Przedszkole zapewni odpowiednie warunki wszystkim uczęszczającym dzieciom.
13. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa "Arkusz organizacji Przedszkola" opracowany przez Dyrektora Przedszkola do dnia 30 kwietnia.
14. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:
- czas pracy Przedszkola;
- liczbę pracowników z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
- ogólną liczbę dzieci;
- liczbę oddziałów,
- terminy przerw w pracy Przedszkola.
15. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
16. Ramowy Rozkład Dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i czas realizacji zajęć -5 godzin podstawy programowej- prowadzonych w Przedszkolu.
17. W szczególnych przypadkach Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności Wicedyrektor, może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
18. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
19. W wakacje letnie Przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych, co nie wpływa na wysokość czesnego.
20. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: - z dziećmi 3 - 4 - letnimi około 15 minut, - z dziećmi 5 - 6 - letnimi około 30 minut
W ramach opłaty stałej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:
- rytmika;
- język angielski;
- teatrzyki;
- koncerty;
- wycieczki;
- inne imprezy organizowane przez Przedszkole;
21. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez Rodziców ( np. nauka pływania, wycieczki wyjazdowe )
22. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 18.
23. Liczba miejsc w Przedszkolu 90.
24. W Przedszkolu mogą funkcjonować grupy całodzienne lub pięciogodzinne.
25. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
a) salę zajęć dla poszczególnych grup z wyposażeniem przystosowanym do wieku dziecka,
b) łazienki dla dzieci przy każdej sali zajęć, jedna dla personelu i jedna dla rodziców.
c) trzy szatnie dla dzieci i jedna dla personelu
d) c
atering a w roku 2013 kuchnię według wymogów Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy,
e) gabinet Dyrektora,
f) plac zabaw wyposażony w sprzęt i urządzenia terenowe dostosowane do potrzeb dzieci,
26. Zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola:
a) zapisy odbywają się każdego roku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora placówki,
b) o przyjęciu dzieci do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu
następujących zasad: pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające, rodzeństwo dzieci uczęszczających do Przedszkola.
27. W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do Przedszkola o ile są wolne miejsca
28. Podstawą przyjęcia dziecka jest:
-zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie,
-wpłata wpisowego ustalona przez organ założycielski,
-podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznych.


ROZDZIAŁ V
Wychowanie przedszkolne

§ 15
1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.
2. Przedszkole gwarantuje dziecku wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
- właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo ?dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
- życzliwego traktowania,
- ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
- poszanowania własności,
- opieki ,ochrony,
- partnerskiej rozmowy na każdy temat,
- akceptacji jego osoby,
- aktywności twórczej i eksperymentowania,
- samodzielności w podejmowaniu zadań, dokonywaniu wyborów,
- wsparcia i pomocy w sytuacjach gdzie pojawią się problemy,
- akceptacji siebie i innych,
- szacunku wobec siebie i innych.
3. Dziecko może być skreślone z listy dzieci Przedszkola w przypadku gdy :
a) rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc pobytu dziecka w Przedszkolu i rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu w ciągu 7 dni od momentu upomnienia przez Dyrektora placówki (skreślenie dziecka z listy nie zwalnia rodziców od uiszczenia należnej opłaty),
b) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia dla innych wychowanków;
c) rodzice zataili informacje o stanie zdrowia dziecka umożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej,
d) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicem (opiekunem) w kwestii rozwiązania problemów wychowawczych;
4. Rozwiązanie umowy przez Przedszkole dokonuje się z zachowaniem następującej kolejności:
- poinformowanie pisemne rodziców o zaistniałej sytuacji,
- spotkanie z rodzicami (w zależności od potrzeb) w obecności psychologa, pedagoga, nauczyciela,
- w wypadku braku porozumienia, przekazanie przez Dyrektora Przedszkola pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy.

ROZDZIAŁ VI

§ 16
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego Statutu,
b) respektowanie uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,
c) przyprowadzenie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (upoważnienie potwierdzone pisemnie). Dziecka nie może odbierać z Przedszkola osoba nietrzeźwa, lub pod wpływem innych środków odurzających.
d) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
e) przyprowadzanie do Przedszkola dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych i urazów,
f) w Przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych oprócz pierwszej pomocy przed medycznej. Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora Przedszkola o wydanie zgody na podawanie leku ( potwierdzone przez lekarza) Po otrzymaniu zgody leki mogą być podawane dziecku.
g) ocena stanu zdrowia dziecka, ponieważ do Przedszkola uczęszczać mogą tylko dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania przez personel Przedszkola takich objawów jak: uporczywy kaszel, katar, biegunka, wymioty, podwyższona temperatura będą wzywani rodzice w celu zabrania dziecka do domu.
h) zapewnienie regularnego uczęszczania do Przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 17
1. Rodzice mają prawo do :
a) zapoznania się z pomieszczeniami Przedszkola i z terenem zabaw,
b) zapoznania się ze Statutem placówki, z programem oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy dydaktyczno-wychowawczej w danej grupie,
c) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
d) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
e) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi i jego Zastępcy swoich wniosków z obserwacji pracy Przedszkola,
f) udziału w otwartych uroczystościach Przedszkola.

§ 18
1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na temat organizacji pracy Przedszkola, organizowane są w Przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływanie wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju
3. Zasady sprzyjające budowaniu atmosfery pracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami:
- rozmowy dotyczące zachowań dziecka jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi,
- ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych (podnoszenie głosu) w obecności dzieci,
- uwagi, skargi dotyczące pracy nauczycieli, personelu pomocniczego lub funkcjonowania Przedszkola należy zgłaszać u Dyrektora osobiście w godzinach podanych na tablicy informacyjnej.


§ 19
Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:
- zebrania grupowe,
- konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami, Dyrektorem,
- zajęcia otwarte,
- formy zaproponowane przez rodziców,
- tablica informacyjna,
- korespondencje drogą mailową: przedszkole@miedzianykrasnalek.pl
- udział rodziców oraz innych członków najbliższej rodziny w uroczystościach Przedszkolnych.

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 20
1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
2. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a) respektowanie praw dziecka i szanowanie jego godności,
b) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
c) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
e) prowadzenie diagnozy przedszkolnej w grupie dzieci 5- letnich i 6- letnich,
f) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
g) odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
h) współpraca ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
i) planowanie własnego rozwoju zawodowego,
j) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
k) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
l) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
m) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w obszarze wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
n) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
o) udział w pracach Rady Pedagogicznej oraz realizacja jej postanowień i uchwał,
p) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
q) Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, jego Zastępcy, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
4. Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 i 6 letnich.
5. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika Przedszkola.
6. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

§ 21
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :
a) poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci
b) ustalania form pomocy w działaniach edukacyjnych i wychowawczych ich dzieci
c) włączenia ich w działalność Przedszkola§ 22
1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych: - w Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako
instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 23
1. Przedszkole gwarantuję profilaktyczną opiekę zdrowotną.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe.

§ 23
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 24
Dla zapewniania znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) umieszczenie statutu na stronie internetowej Przedszkola LEGNICA: www.miedzianykrasnalek.pl
b) udostępnienie statutu przez Dyrektora Przedszkola.
c)
§ 25
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 26
Statut wchodzi w życie z dniem otwarcia placówki.Data uchwalenia
 • Zdjęcie: img_6943.jpg
 • Zdjęcie: img_6868.jpg
 • Zdjęcie: img_6950.jpg
 • Zdjęcie: img_6842.jpg
 • Zdjęcie: img_6896.jpg
 • Zdjęcie: img_6932.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: img_6855.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: img_6829.jpg
 • Zdjęcie: img_6869.jpg
 • Zdjęcie: img_6938.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: img_6902.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: img_6911.jpg
 • Zdjęcie: img_6924.jpg
 • Zdjęcie: img_6937.jpg
 • Zdjęcie: img_6828.jpg
 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: img_6843.jpg